חזרה לעמוד הבית   יצירת קשר    תנאי שימוש    חיפוש    התא שלי    Русский יד תשרי התשעט    23.09.2018
משתמש רשום? שירותי האתר ורישום פרסום באתר
 
  
איך הגעתי לכאן?  תנאי שימוש  בית 
 
קטלוג המוצרים ספקים ויצרנים ידע והשראה קורסים והשתלמויות הפורום  


תקנון ותנאי שימוש – israhit.co.il

אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם לגולשי האתר.
אנא קראו את התקנון להלן בעיון.

 כללי

1. חברת טופמרקט אחזקות בע"מ (להלן: "טופמרקט") הינה הבעלים והמפעילה
    של אתר ישרהיט , (להלן: "האתר")
www.israhit.co.il. בכל מקום בו ייאמר
    להלן "הנהלת האתר" – משמע טופמרקט ו/או מי מעובדיה, מנהליה, שלוחיה
    או נציגיה ו/או מי שמינתה כמנהל האתר.

 2. האתר הינו מדריך לריהוט ועיצוב הבית; מטרת האתר - לספק לגולשים את מלוא,
     המידע הנדרש לרכישת רהיטים, ציוד לבית, אביזרים וכיו"ב. 

 3. תנאי שימוש אלה מיועדים לגולשים המשתמשים באתר.
     גלישה חופשית באתר תיחשב כהסכמה לתנאי שימוש אלה.
 

 4. טופמרקט רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת,
     והשינוי יחול על כל מי שהוא גולש באתר במועד השינוי.

 5. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך.
     האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד
     ואין לייחס להן משמעות אחרת.

 6. במסגרת האתר מוצגים פריטי ריהוט ועיצוב, בצירוף הסבר על המוצרים,
    מידע על מקום הימצאות המוצרים, ביקורות של גולשים ומשתמשים
    ושאלות למומחים.

 אחריות לשימוש באתר

 7. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות (אך לא החובה) לסנן, לערוך, 
     להסיר תכנים ומידע מהאתר, על פי שיקול דעתה המוחלט ומכל סיבה
     שתמצא לנכון, וזאת ללא הודעה מוקדמת וללא הסכמת הגולש.
     הנהלת האתר ו/או טופמרקט אינן אחראיות לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא,
     שייגרם במקרה כאמור. 

 8. באתר אין מתבצעת כל פעולה של קניה ו/או מכירה. הנהלת האתר אינה
     ולא תיחשב בשום מקרה מוכרת ו/או מציעה למכירה ו/או מזמינה להציע 
     הצעות למכירה מכל סוג שהוא.

 9. המוצרים מוצגים באתר על ידי מפיצים ו/או ספקים ו/או יצרנים ,
    (להלן ביחד ולחוד: "צדדים שלישיים"), על פי מידע שנמסר מאת הצדדים
  
 השלישיים ובאחריותם בלבד. הנהלת האתר אינה מתחייבת לנכונות המידע,
     ו/או הנתונים שהומצאו ע"י הצדדים השלישיים.

 10.האתר, לרבות המידע, הפורום ותכני הגולשים, מוצעים לגולש as is,
     השימוש במידע ו/או בנתונים ו/או בתכנים באתר, בין שהוצגו ע"י צדדים שלישיים
     ובין שהוצגו ע"י הנהלת האתר, הינו באחריות הגולש בלבד ועל פי שיקול דעתו.
     טופמרקט ו/או הנהלת האתר אינן אחראיות להתאמת התכנים והמידע באתר
     לצרכי הגולש ולמטרותיו.

11. בהצגת המידע באתר אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ,
     ביחס לאתר מכירות של צד שלישי כלשהו ו/או לשירותים ו/או מוצרים המוצעים
     על ידי צד שלישי כלשהו. ביחס לכל מידע פיננסי ו/או שיווקי ו/או כלכלי ו/או עיצובי
     - אין באמור באתר כדי להוות ייעוץ ו/או מתן חוות-דעת, ואין בו כדי לפתור 
     את הגולש מאחריות לבצע בדיקות נוספות ולקבל ייעוץ מקצועי.

12. הנהלת האתר עושה כל שביכולתה על מנת להמציא מידע נכון ומדויק,
     לרבות פרטי התקשרות נכונים עם הצדדים השלישיים; אין במאמצים אלה,
     כדי להקים אחריות כלשהי של הנהלת האתר למהימנות, אמיתות או דיוק
     בנתונים ו/או במידע הנמסרים ע"י הצדדים השלישיים במסגרת האתר.

13. הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק, הפסד, אבדן, הוצאה, כספי או אחר,
     שייגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו בגין הסתמכות או כתוצאה משימוש במידע
     ו/או בנתונים הנמסרים במסגרת השימוש באתר או כתוצאה ממנו.

14.
למען הסר ספק: הגולש פוטר בזה את הנהלת האתר ו/או את טופמרקט,
     לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, מכל נזק כאמור,
     גם אם האחריות בגינו חלה עליהם על פי כל דין ובכלל זה דיני החוזים או
     דיני הנזיקין, לרבות עוולת הרשלנות.

15. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות מתפרסמות, קישורים ממומנים או
     אתרים המקושרים בשיתוף עם האתר; כפי שאין באפשרותם לעמוד על טיבו,
     איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה
     ו/או הסתמכות עליו יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש בלבד.

16
. הנהלת האתר רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים, לרבות פרסומות,
     באנרים, מודעות, מודעות קופצות. לא יהיה בהכללת תכנים אלה כדי
     להטיל חבות ו/או אחריות כלשהי על הנהלת האתר.

    טופמרקט אינה אחראית לכל נזק שנגרם עקב תקלה טכנית, שיבושים
    בהעלאת מידע ו/או תכנים, תקלות בטעינת דף האינטרנט ו/או האתר;
    פגמים שמקורם בתוכנה ו/או בחומרה הקשורים לתחזוקת האתר וכיו"ב.

             אחריות לשימוש בפורום

17. גולש המשתמש בפורום שבאתר, בין באמצעות גלישה, בין באמצעות
      פרסום חוות-דעת, המלצה, בקשה, שאלה וכיו"ב – מתחייב, בנוסף לכל האמור לעיל:
     
     
א. לפעול באופן הוגן וללא משוא פנים, להשתמש בלשון מכובדת ולכבד את
          הגולשים האחרים באתר;
   
     
ב. לא לפרסם דבר העלול להוות עבירה פלילית כגון תוכן הנוגע לקטינים ו/או
          חומר בלתי חוקי ו/או לשון הרע וכיו"ב;

     
ג. לא לבצע עוולות של לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הטעיית צרכן ו/או 
          כל עוולה אחרת העלולה להקים אחריות אזרחית ו/או נזיקית,
          כלפי צד שלישי כלשהו;

     
ד. לפרסם את דעתו הבלעדית ולהמנע מהתחזות לצד שלישי
          ו/או לבעל מקצוע ו/או מומחה;

    
ה. לא לעשות שימוש מסחרי ו/או עסקי כלשהו בפורום;

     
ו. לא לפרסם דבר העלול ליצור נזק להנהלת האתר.  

18. הנהלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסנן ו/או למחוק הודעות ו/או
      המלצות בפורום מכל סיבה שהיא, לרבות אך בלי לגרוע מכלליות שיקול-הדעת,
      בשל העובדה שהודעה כאמור מהווה הפרה של התחייבויות הגולש בסעיף 17 לעיל.

19. הגולש יפצה את הנהלת הפורום בגין כל נזק ו/או תביעה ו/או הוצאה שייגרמו לה
      כתוצאה מהפרת התחייבויות אלה בפרסום הודעתו.

20. בכל מקרה הנהלת האתר אינה אחראית בכל צורה שהיא לחוות-הדעת ו/או להודעות
       ו/או לדעות הגולשים בפורום, ואלה מוצגות בפורום
as is על כל המשתמע מכך.

   קניין רוחני באתר

21. טופמרקט היא בעלת זכות היוצרים באתר ובכל מידע שבו, לרבות בעיצובו, בתוכנו,
       בתוכנתו, ובכלל זה היישומים, הטקסטים, הקבצים הגראפיים. טופמרקט יחד עם
       צדדים שלישיים הינה בעלת זכויות היוצרים בכל התמונות ו/או העבודות ו/או ההודעות
       המוצגות באתר, לרבות באופן עמודן, בכותרות הניתנות להן, בתכניהן, בטקסטים
       ובקבצים הגראפיים. אין לשכפל, להעתיק, להפיץ, להציג בציבור, להעביר לצד שלישי
       ו/או להשתמש בכל אופן אחר בחומר המוגן בזכויות יוצרים המצוי באתר.

22. טופמרקט היא בעלת זכויות קנייניות בלעדיות בכל סימן מסחרי, סודות מסחריים,
       מדגמים ואייקונים שפותחו ע"י טופמרקט ו/או הנהלת האתר ו/או הועברו
       לטופמרקט ע"י צד שלישי.

23. השימוש באתר הוא למטרה אישית ופרטית בלבד. אין לעשות בו שימוש מסחרי
       ללא הסכמה מפורשת ובכתב מהנהלת האתר.

24. בלי לגרוע מכלליות האמור, הגולש מתחייב לשמור על זכויות קנייניות של
      צדדים שלישיים בעת שימוש באתר. 

הגנת הפרטיות

25. אם וככל שהגולש מסר פרטים אישיים במסגרת הרשמה ו/או לצורך קבלת ניוזלטר
       – יישמרו פרטיו האישיים במאגר המידע של טופמרקט, ו-טופמרקט מתחייבת
      לעשות שימוש במידע זה רק על פי המותר בחוק. טופמרקט לא תעביר את הפרטים
      האישיים לצדדים שלישיים בניגוד לדין. עם זאת, במידה וחשיפת הפרטים תידרש עפ"י
      צו בית-משפט או במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים נגד טופמרקט,
      תחשוף טופמרקט את הפרטים האישיים שנמסרו ע"י הגולש תוך שמירה
      על פרטיותו ככל שניתן בנסיבות.

26. טופמרקט  שומרת לעצמה את הזכות לשלוח לגולש דואר אלקטרוני, לפנות אליו
       בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, עדכונים באתר, פרסומות מגופים מסחריים
       נבחרים (ובלבד שלא ייחשפו פרטי הגולש לגוף המפרסם) וכיו"ב.
       אם וככל שגולש אינו מעוניין בפניה כאמור, עליו לציין זאת במקום המיועד
       לכך בדף ההרשמה. 
 

27. טופמרקט מתחייבת למחוק מידע אישי של גולש מהאתר ולא לעשות בהם שימוש 
      לצרכי האתר – תוך שבוע ימים ממועד שתתבקש לעשות כן ע"י גולש,
      מפורשות ובכתב.

28. טופמרקט רשאית לשלוח אל הגולש קובץ זיהוי, שיאפשר לה לזהות את המחשב
      ממנו הגולש מתקשר אליה (
Cookie) וכן להשתמש במידע המופיע בקובץ זה.

סמכות שיפוט

29. הדין החל על תנאי שימוש אלה הוא הדין הישראלי בלבד.
     
סמכות השיפוט המקומית הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט
      המוסמכים במחוז תל אביב בלבד, 
ללא קשר לזהות הגולש, ללאום שלו או
      למיקום הגיאוגרפי ממנו ישתמש בשירותי האתר.
 

  שירות לקוחות

30.בכל שאלה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לאתר ניתן ליצור קשר ,
    עם מחלקת שרות הלקוחות של האתר בטופס יצירת קשר.

  גלישה נעימה ומועילה!


ט.ל.חinManage - בניית אתרים שלח עמוד לחבר    הדפס עמוד    אודותינו    הצטרפות ספקים    יצירת קשר    תנאי שימוש    התא שלי    Русский
רהיטים    חדר שינה    חדר נוער    חדר ילדים    חדר תינוקות    מזרונים     מערכות מתכווננות    ארונות    מערכות ישיבה    כורסאות טלויזיה    ריהוט סלוני 
  פינות אוכל    מטבח    אמבטיות | שירותים     ריהוט גן      פרזול      שטיחים ופרקטים    חדר פנאי    ריהוט עתיק    דלתות    חנויות רהיטים בתל אביב    רהיטים בראשון לציון    רהיטים בנתניה    רהיטים בירושלים    רהיטים בחיפה    רהיטים בפתח תקווה    רהיטים ברמת גן    ריהוט    ארון הזזה    עיצוב פנים    רהיטים בצומת בילו רחובות    אתרים מומלצים    קידום אתרים    מיטה וחצי    רהיטים באשדוד    רהיטים בבאר שבע